CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

07-06-2024 - 08:35

Sửa đổi thủ tục "Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng"

Ngày 17/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 624/QĐ-BLĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, trong đó có thủ tục "Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" (mã số 1.005129).

Theo Bộ LĐTB&XH

Link: https://www.molisa.gov.vn/baiviet/239824

. . . . .