CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
Thị trường Nhật Bản
Chế độ tu nghiệp

Chế độ tu nghiệp

06-12-2014
Người Việt Nam cùng một số nước khác đến làm việc tại Nhật Bản dưới dạng đi xuất khẩu lao động theo pháp luật của Nhật Bản được gọi là tu nghiệp sinh và thực tập sinh.
Điều kiện để trở thành tu nghiệp sinh

Điều kiện để trở thành tu nghiệp sinh

06-12-2014
Người đi tu nghiệp tại Nhật Bản phải là người đủ tiêu chuẩn theo những điều kiện dưới đây: