CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

07-11-2017 - 10:02

Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định thành lập số: 120 QĐ/CT ngày 29/9/1999 của Giám đốc công ty về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

                  +  Địa chỉ: 43/2 đường Cộng Hoà, P.Tân Bình, Q.Tân Bình,TP Hồ Chí Minh.

                  +  Điện thoại: (08) 3842 9081;                        +  Fax: (08) 3811 5840

                  +  E.mail: info@haindecosaigon.com

+ Người đứng đầu: Võ Anh Tuấn      - Chức vụ:  Giám đốc CN

               + Điện thoại di động: 01639655555

Là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, thực hiện chức năng: Hoạt động sản xuất, kinh doanh theo những lĩnh vực kinh doanh ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh;

 Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh là đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập với Công ty. Chi nhánh có:

-  Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh  

- Tên giao dịch quốc tế:   HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT – CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY – BRANCH IN HO CHI MINH CITY.

- Tên viết tắt:  HAINDECOSAIGON

- Con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng trong nước theo qui định của Pháp luật Việt Nam.

. . . . .