CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

01-06-2017 - 15:07

HAINDECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( 27/05/2017 )

Ngày 27/5/2017, tại Trụ sở Công ty ở Thành phố Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có 50 cổ đông đại diện cho 97.665 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ thường niên HAINDECO 2017 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh 2017; Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm toán, Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; Ngân sách và mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2017;
 

Ông Nguyễn Duy Phú – Phó CTHĐQT đọc báo cáo kết quả SXKD 2016 và phương hướng 2017.
 
Về kết quả kinh doanh: Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản HAINDECO đạt 126,388 tỷ đồng,  Doanh thu đạt 180,295 tỷ đồng, bằng  57,8% so với 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 1,025 tỷ đồng. Nộp ngân sách NN đạt 5,279 tỷ đồng, trích nộp các loại bảo hiểm cho người lao động là 1.690 tỷ đồng.  Hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I/2017 ổn định, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2017.
Về trọng tâm, nhiệm vụ năm 2017: Hoàn thiện thể chế; Hoạch định chiến lược; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Hoàn thiện mô hình tổ chức, tập trung sàng lọc, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng gắn với tái cơ cấu và hội nhập quốc tế; Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát triển thương hiệu, công tác ASXH; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ;
 
Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 trước Đại hội
 
Về mục tiêu và các nhiệm vụ năm 2017: Doanh thu: 126,000 tỷ đồng, trong đó: sản xuất và chế biến đá: 19,8 tỷ đồng, sản xuất thi công nhựa nóng: 102,96 tỷ đồng, XKLĐ và doanh thu khác: 3.24 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty sẽ tăng cường các nguồn thu và tiết kiệm chi phí để gia tăng thu nhập; Tạo bước đột phá trong hoạt động xuất khẩu lao động, ký kết các hợp đồng thi công BTNN ngoài tỉnh.
 

Đồng chí Hà Thị Việt Ánh – UV BTV, Phó bí thư ĐUK Doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội.

 
Kế hoạch trong năm 2017, Công ty sẽ đầu tư vốn trên 6 tỷ đồng nâng cấp 02 trạm trộn bê tông nhựa asphalt và mua sắm một số thiết bị mới để đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và trong những năm tới.


Ông Võ Anh Tuấn – Phó GĐ Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh về tham dự và phát biểu tại Đại hội.

Tham dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp, đại diện Công đoàn ngành Công thương và một số đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 16h30’ và được toàn đại hội biểu quyết nhất trí.
 

Các đại biểu tham dự đại hội
 
Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã công bố Quyết định khen thưởng số 320-QĐ/UBND ngày 24/1/2017 về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích  xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất của Công ty trong năm 2016. Riêng Công ty cũng đã khen thưởng xứng đáng cho những lao động có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.
 

 
Kết thúc Đại hội, Ông Lê Đức Thắng – CTHĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã lên phát biểu bế mạc và cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Tĩnh, Công đoàn ngành Công thương, và sự đồng hành của toàn bộ cổ đông công ty đối với sự phát triển của Công ty.

Tác giả bài viết: Đinh Việt Cường

. . . . .