CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

22-07-2020 - 11:48

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Khởi đầu nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh (HTBA) đặt ra nhiều giải pháp để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp (DN) và chính quyền.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Kế thừa những thành quả đạt được, đồng thời nhận rõ những tồn tại, tìm phương án khắc phục để phát triển, Ban Chấp hành HTBA đã kịp thời xây dựng hệ thống các nhiệm vụ trọng yếu cho nhiệm kỳ vừa sang.

Theo đó, HTBA nỗ lực chủ động kết nối để mỗi năm ít nhất 2 lần, các DN có diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN hội viên. Hàng năm, phối kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ DN và Xúc tiến đầu tư tỉnh hỗ trợ DN trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục các giải pháp kết nối, phấn đấu mở rộng lên 3.000 DN hội viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm ổn định. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HTBA phấn đấu mở rộng lên 3.000 DN hội viên, đồng thời tích cực đào tạo, bồi dưỡng năng lực công tác hội cho bộ phận văn phòng. Củng cố, xây dựng hệ thống hội các huyện, thị xã, thành phố vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt phù hợp để kết nối hội viên; tăng cường giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, thu hút DN tham gia. Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các hiệp hội ngành nghề trong tỉnh để thực hiện tốt hơn nữa vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nhân, DN với lãnh đạo tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Hiệp hội cũng tập trung vận động DN, hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ...

Các thành viên trong Ban Chấp hành HTBA tiếp tục chủ động thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị quản lý Nhà nước hỗ trợ hội viên giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN. Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào các quy định của pháp luật, các chính sách liên quan tới sự phát triển và hoạt động của DN.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới...

tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác để phát triển thị trường.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời vận động DN hội viên ủng hộ chủ trương thành lập các tổ chức đoàn thể ở những DN có điều kiện. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, vận động DN hội viên hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh; hỗ trợ hội viên nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và năng lực cạnh tranh, tích cực chủ động tham gia hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế…

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Đặc biệt, HTBA chú trọng tuyên truyền để DN tích cực tham gia hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.

Hiệp hội bám sát các chương trình liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành hỗ trợ DN, hội viên trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác để phát triển thị trường, SXKD đạt hiệu quả cao nhất. Động viên hội viên tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và các hội chợ triển lãm. Tích cực tuyên truyền vận động các DN của tỉnh hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Song song với đó, HTBA tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sở, ngành liên quan để thực hiện tốt chương trình “Hội viên ưu tiên sử dụng dịch vụ - hàng hóa của hội viên”. Theo đó, hiệp hội sẽ cung cấp đầy đủ về các chương trình, kế hoạch hoạt động giúp DN tiếp cận và tham gia liên kết để phát triển mạng lưới tiêu thụ bền vững; vận động DN, hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; giảm chi phí sản xuất; giá thành hợp lý; chú trọng mẫu mã, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo uy tín…

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Hiệp hội DN tỉnh ngày càng đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. (Trong ảnh: Các DN tại lễ tôn vinh DN, doanh nhân tiêu biểu năm 2019)

Bên cạnh đó, vận động các DN hội viên phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng, cùng với các cấp góp phần tích cực giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Theo đó, phấn đấu 100% hội viên tham gia đầy đủ trách nhiệm xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng DN.

Bước vào giai đoạn mới, HTBA nói riêng, cộng đồng DN Hà Tĩnh nói chung đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thế nhưng, những “chiến sỹ trên mặt trận kinh tế” không hề đơn lẻ mà luôn được sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cùng chính quyền các cấp. Tin tưởng và hy vọng rằng, cộng đồng DN, doanh nhân trong mái nhà chung của Hiệp hội DN Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vững bước đi lên.

Lê Đức Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh

. . . . .