CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

11-03-2021 - 07:56

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ TRÀ VINH

- Địa chỉ: Số 321, Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

- Email: haindecotravinh@gmail.com

- Website: http://www.travinh.haindecosg.com

. . . . .